Kéo cắt băng keo lưỡi dao rọc giấy deli - chính hãng deli giá rẻ

Cắt Băng Keo-Lưỡi Dao Rọc Giấy Deli

Cắt băng Dính Deli - 802

00 00 Liên Hệ

Cắt băng Dính bằng sắt Deli - 823

00 00 Liên Hệ

Cắt băng Dính cầm tay Deli - 801

00 00 Liên Hệ

Cắt băng Dính Để Bàn Deli - 808

00 00 Liên Hệ

Cắt băng Dính Để Bàn Deli - 809

00 00 Liên Hệ

Cắt băng Dính Để Bàn Deli - 810

00 00 Liên Hệ

Cắt băng Dính Để Bàn Deli - 811

00 00 Liên Hệ

Cắt băng Dính Để Bàn Deli - 819

00 00 Liên Hệ

Dao trổ Deli - 2057

00 00 Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2024

00 00 Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2025

00 00 Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2027

00 00 Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2029

00 00 Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2036

00 00 Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2054

00 00 Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2066

00 00 Liên Hệ

Dao rọc giấy Đại + lưỡi dao 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2068

00 00 Liên Hệ

Dao rọc giấy Đại 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2042

00 00 Liên Hệ

Dao rọc giấy Đại 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2043

00 00 Liên Hệ

Dao rọc giấy Đại 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2061

00 00 Liên Hệ

Dao rọc giấy nhỏ 0.4 x 9 x 80mm Deli - 2053

00 00 Liên Hệ

Dao rọc giấy trung 0.4 x 9 x 80mm Deli - 2031

00 00 Liên Hệ

Dao trổ Deli - 2039

00 00 Liên Hệ

Dao trổ Deli - 2058

00 00 Liên Hệ

Dao trổ Deli - 2064

00 00 Liên Hệ

Dao trổ inox Deli - 2034

00 00 Liên Hệ

Dao trổ mini Deli - 2050

00 00 Liên Hệ

Dao xén giấy 460x380mm Deli - 8012

00 00 Liên Hệ

Lưỡi dao dọc giấy Deli - 2015

00 00 Liên Hệ

Lưỡi dao rọc giấy 0.4 x 9 x 80mm Deli - 2012

00 00 Liên Hệ

Lưỡi dao rọc giấy 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2011

00 00 Liên Hệ

Kéo Deli - 6047

00 00 Liên Hệ

Kéo Deli - 6052

00 00 Liên Hệ

Kéo Deli - 6060

00 00 Liên Hệ

Kéo Deli - 6061

00 00 Liên Hệ

Kéo Văn phòng Deli - 38368

00 00 Liên Hệ

Kéo văn phòng 135mm Deli - 6012

00 00 Liên Hệ

Kéo văn phòng 145mm Deli - 6035

00 00 Liên Hệ

Kéo văn phòng 170mm Deli - 6036

00 00 Liên Hệ

Kéo văn phòng 175mm Deli - 6003

00 00 Liên Hệ
Kéo cắt băng keo - lưỡi dao rọc giấy deli - kéo deli - dao rọc giấy deli

Kéo cắt băng kéo deli 

Sản phẩm có thiết kế khá nhỏ gọn, 
lưỡi